Dzień otwarty w przedszkolu

W programie spotkania:

- zwiedzanie przedszkola

- spotkanie z dyrektorem i nauczycielami

- wspólne zabawy z dziećmi

Prosimy zadbać o obuwie zmienne dla dzieci.

12
Luty

Projekt i wykonanie: Maciej Krupa