Jubileuszowa fasola

Rodzinny konkurs przyrodniczy

„ JUBILEUSZOWA FASOLA” 

 

Cele:

-        Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;

-        Zachęcanie Rodziców do podjęcia wspólnej aktywności z dzieckiem-

hodowli i obserwacji wzrostu fasoli;

-        Pogłębianie więzi emocjonalnej z przedszkolem;

-        Zachęcanie do aktywnego udziału w przygotowaniu do uroczystości jubileuszowych;

 

 

Regulamin konkursu:

 

1.    Adresaci konkursu: Rodziny wraz z dziećmi z naszego przedszkola.

2.    Termin Konkursu: 9.04-21.05.2018

3.    9.04.2018 – rozpoczęcie Konkursu;

~        wybór specjalnie przygotowanej fasoli z pojemnika znajdującego się

w przedszkolnym holu i zabranie jej do domu;

~        wspólne z dzieckiem posadzenie fasoli, pielęgnowanie i obserwacja;

4.    21.05.2018- zakończenie Konkursu;

~     do godz. 9.00 (w poniedziałek 21.05.2018) należy dostarczyć wyhodowaną fasolę do przedszkola;

~     roślinę należy opatrzyć metryczką: imię i nazwisko dziecka;

~     o godz. 9.15 - pomiar roślin – mierzona będzie tylko nadziemna część rośliny

5.    Pomiaru fasoli dokona Komisja, w skład której wejdą Rodzice i Wychowawcy- po jednym przedstawicielu z każdej grupy.

6.    Komisja nagrodzi trzy najdłuższe fasole oraz przyzna wyróżnienia Rodzinom, które wyhodują fasole o długości 50 cm J  lub jej wielokrotności (100 cm, 150 cm, 200cm, itd.)

7.    Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 22.05.2018 w naszym przedszkolu podczas uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty.

8.    Wszystkie „Jubileuszowe fasole” zostaną wyeksponowane w holu przedszkolnym.

9.    Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zamieszenie zdjęć na stronie internetowej przedszkola oraz Zgromadzenia.

10.              Dodatkowe informacje i zapytania w sprawie Konkursu należy kierować do koordynatorów: s. Marlena Siuta, Justyna Dębczak, Anna Gniewek.

 

 

 

 

 

 

 

7
Kwiecień

Projekt i wykonanie: Maciej Krupa