Konkurs rodzinny

MOJA RODZINA

konkurs plastyczny

 

Ø  Organizatorzy konkursu:

·         Przedszkole Integracyjne Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek
Ducha
Świętego im. bł. O. Gwidona w Lublinie

·         Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej

·         Centrum Jana Pawła II w Lublinie

 

Ø  Cele konkursu:

·         promowanie katolickiego modelu rodziny

·         wzmacnianie więzi uczuciowych z najbliższą rodziną

·         rozwijanie wielopokoleniowej twórczości plastycznej

 

Ø  Adresaci konkursu:

·         przedszkolaki (wiek 3 - 6 lat)

·         uczniowie klas 0 – 3 szkół podstawowych

·         ich rodziny

 

Ø  Termin i miejsce składania prac:
2 czerwca 2017r.,
Przedszkole Integracyjne Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek
Ducha
Świętego im. bł. O. Gwidona, ul. T. Dymowskiego 14, 20 – 144 Lublin

 

Ø  Termin i miejsce ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród:
11 czerwca 2017r.,
plac przed Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
„Scena pe
łna życia” w godz. 14.00 – 16.00 podczas koncertu poprzedzającego
Marsz dla Życia i Rodziny

 

 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

 

1.     Format prac: rozmiar A3

2.    Technika wykonania prac: dowolna

3.    Prace będą oceniane w następujących kategoriach:

I.            Prace wykonane w placówce pod kierunkiem nauczyciela

§  Przedszkolaki w wieku 3 - 4 lat

§  Przedszkolaki w wieku 5 - 6 lat

§  Uczniowie szkół podstawowych klas 0 - 3

II.          Prace wykonane przez rodzinę

4.    Komisja konkursowa przewiduje przyznanie w każdej kategorii:
I, II, III miejsca oraz trzech wyróżnień.

5.    Każda praca powinna być na odwrotnej stronie opatrzona metryczką według dołączonego wzoru.

6.    Prace przechodzą na własność organizatorów konkursu.

7.    Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na placu przed Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
11 czerwca 2017 r. podczas koncertu
w godz. 14.00 - 16.00.

8.    Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zamieszczenie prac na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej przedszkola (www.kanoniczki.org.pl).

 

Całą społeczność przedszkola/szkoły

zapraszamy w dniu 11 czerwca 2017 r. w godz. 14.00 – 16.00
na koncert zespołu „Guadalupe” i zespołu „Płomyki Ojca Gwidona”
oraz do udziału w Marszu dla Życia i Rodziny
oraz uroczystej Mszy Św. w Archikatedrze Lubelskiej o godz. 17.00

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ członków rodziny w celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.).

 

 

………………………………………………………

Data i podpis rodzica

 


Wzór metryczki:

 

imię i nazwisko dziecka

 

wiek dziecka

 

kategoria pracy (praca wykonana pod kierunkiem nauczyciela lub praca wykonana przez rodzinę)

 

 

adres  przedszkola/szkoły

 

 

 

numer telefonu przedszkola/szkoły

 

imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca

 

 

imiona i nazwiska członków rodziny

 

 

 


 

 

 

 

 

15
Maj

Projekt i wykonanie: Maciej Krupa