Konkurs rodzinny w przedszkolu

Cele:      

  • Rozwijanie kreatywności, wyobraźni przestrzennej, uzdolnień plastycznych;
  •  Zacieśnianie więzi rodzinnych oraz zachęcanie Rodziców do podjęcia wspólnej aktywności z dzieckiem;
  •  Pogłębianie więzi emocjonalnej z przedszkolem;
  • Zachęcanie do aktywnego udziału w przygotowaniu do uroczystości jubileuszowych.

 


 

Regulamin konkursu:

 

1.    Termin konkursu: 19.02.- 2.03.2018

2.    Ostateczny termin dostarczania prac 02.03.2018 do godz. 16.30 (po tym terminie prace nie będą przyjmowane)

3.    Wystawa prac będzie połączona z wystawą fotograficzną „Przedszkole dawniej i dziś”.

4.    Wymiary prac:

 

min 50cm x 50cm x 50cm

 

max 1m x 1m x 1m

5.    Na pracy należy umieścić imię i nazwisko dziecka (w miejscu widocznym).

6.    Komisja przyzna I, II, III miejsce. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

7.    Przewidziana jest również „Nagroda Publiczności”- w drodze głosowania

w dniu 05.03.2018 do godz. 9.00

-        Każda Rodzina oddaje jeden głos-żeton na wybraną pracę;

-        Rodzina nie może głosować na swoją pracę;

-        W głosowaniu mogą wziąć udział także pracownicy przedszkola

8.                  Wyniki zostaną umieszone 06.03.2018 na stornie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w szatni.

 

9.                  O terminie wręczenia nagród poinformujemy po ogłoszeniu wyników.

10.              Po zamknięciu wystawy prace należy odebrać z przedszkola.

21
Luty

Projekt i wykonanie: Maciej Krupa