Rodzinny konkurs plastyczny

BŁOGOSŁAWIONY GWIDON

NAUCZYCIEL MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ

- rodzinny konkurs plastyczny

 

Regulamin

1.      Organizatorem konkursu jest Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego
de Saxia.

 

2.      Cel konkursu:

·         zapoznanie z osobą Błogosławionego Ojca Gwidona, założyciela Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia,

·         przybliżenie i przedstawienie jego życia oraz dzieła, ukazanie Go jako człowieka         o „szerokiej” wyobraźni miłosierdzia,

·         wzbudzenie w przedszkolakach pragnienia służenia bliźnim, spełniania uczynków miłosierdzia (Mt 25,35–40), i służenia miłością miłosierną w swoim środowisku.

3.      Prace konkursowe należy składać do 27 kwietnia 2018 r. do grupy.

4.      Konkurs jest skierowany do dzieci i ich Rodzin.

5.      Dla ułatwienia interpretacji tematu podajemy zagadnienia, które mogą być inspiracją dla uczestników konkursu:

·         Mt 25,35–40,

·         Dary Ducha Świętego,

·         www.kanoniczki.pl – zakładka Gwidon


Warunki uczestnictwa:

 

6.      Prace należy wykonać techniką dowolną, forma płaska, format nie mniejszy niż A3.

7.      Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi wspólnie przez rodziców wraz z dzieckiem.

8.      Każda praca powinna być opatrzona metryczką (do pobrania w grupie).

 

Wyniki konkursu i nagrody:

 

9.       Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu. Prace laureatów pierwszych 3 miejsc zostaną wyeksponowana na wystawie Jubileuszowej. Miejsce i termin wystawy zostaną ogłoszone  w późniejszym terminie.

10.  Kryteria oceny: zgodność z tematyką, oryginalność, współpraca rodziców i dziecka.

11.   Konkurs na terenie naszego przedszkola zostanie rozstrzygnięty 7 maja 2018 r.                                                                                   

7 czerwca 2018 r. natomiast na stronie naszego Zgromadzenia www.kanoniczki.pl  pojawią się wyniki konkursu rozstrzygniętego w szkołach i przedszkolach w miastach, gdzie posługują siostry kanoniczki.

 

12.  Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora oraz współorganizatorów i mogą być przez nich wykorzystywane w publikacjach i dla celów reklamowych.     

 

Kontakt w sprawie konkursu plastycznego: s. Weronika i s. Eligia