Kadra

Dyrektor Przedszkola

  

 

s. Agnieszka Radziwanowska

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • studia podyplomowe "Zarządzanie oświatą"

Nauczyciele

 s. Marlena Monika Siuta
nauczycielka grupy I
 • wykształcenie wyższe magisterskie
 

 Pani Agnieszka Janocińska - Tokarska

nauczycielka grupy I

 • wykształcenie wyższe magisterskie

 s. Weronika Dominika Kanadys
nauczycieka grupy II

 • wykształcenie wyższe magisterskie

 

 

 Pani Renata Łuć - Gładosz

nauczycielka grupy II

 • wykształcenie wyższe magisterskie

 

 

 

 s. Eligia Alina Ryniak

nauczycielka grupy III

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 

 

 Pani Justyna Dębczak
nauczycielka grupy III

 • wykształcenie wyższe magisterskie
   
 

 s. Dorota Monika Raźny

katechetka i intendentka

 • wykształcenie wyższe magisterskie
   

Pedagodzy specjalni

 

 Pani Ewa Serafin
pedagog pracujący w grupie III

 • mgr oligofrenopedagogiki z reedukacją /Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/
 • terapeuta zajęciowy /Studium Medyczne im. S. Liebharta w Lublinie/
 

 Pani Katarzyna Strycharczuk

pedagog pracujący w grupie II

 • mgr pedagogiki
 • licencjat pedagogiki specjalnej
 • kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki /KUL/
 • studia podyplomowe- Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne
 Pani Agnieszka Dudziak

pedagog pracujący w grupie I

nauczyciel arteterapii

 • mgr pedagogiki - psychopedagogika specjalna z logopedią
 • licencjat pedagogiki - animacja kultury z arteterapią
 • studia podyplomowe - Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori
 • rozpoczęte studia doktoranckie

Specjaliści


Pani Beata Wanicka
neurologopeda

 •  mgr oligofrenopedagogiki z reedukacją /Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie/
 • studia podyplomowe  logopedyczne w zakresie afazjologiii surdologopedii- /Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie/
 • studia podyplomowe w zakresie komputeryzacji kształcenia specjalnego /Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie/
 • studia podyplomowe w zakresie neurologopedii /Uniwersytet Wrocławski/


 

 

Pani Bożena Sidor-Piekarska
psycholog

 • doktorat z zakresu Psychologii Rehabilitacji

 

 

 

 

 Pani Sylwia Bartosz
rehablitant

 • mgr fizjoterapii (Społeczna Akademia Nauk w Warszawie)
 • technik masażysta (Medyczne Studium Zawodowe im. Prof. St. Liebharta)
 • opiekun medyczny (Medyczne Studium Zawodowe im. M. Minczewskiej)
 • terapeuta SI I st. (w trakcie podnoszenia kwalifikacji)

Zajecia dodatkowe

 

Pani Elżbieta Mila Suska
nauczyciel rytmiki

 • absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie oraz Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku
 • nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr 10 im. H. Sienkiewicza w Lublinie
 • podyplmowe studia "Muzyka i Plastyka"
 

 

Pani Sylwia Sawa
nauczyciel tańca

 •  mgr pedagogiki /Katolicki Uniwersytet Lubelski/
 Pani Katarzyna Witek-Adamiak
nauczyciel języka angielskiego

 • mgr filologii angielskiej /Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny, Instytut Anglistyki/
 • EWAS /English With A Smile Programs/ Teacher - szkolenie dotyczące nauczania języka angielskiego dzieci metodą EWAS
 • twórca programu 'Prime for Kids' - program nauczania języka angielskiego dzieci w wieku 5-9 lat

Inni pracownicy

s. Michalina Ewa Tomaszewska

Główna księgowa

s. Lidia Agnieszka Franczykowska

Kucharka

 

s. Terezjana Małgorzata Grabowska

Pomoc kuchenna

Pani Anna Kucharuk

Pomoc kuchenna

Pani Krystyna Tomaszewska

Woźna

 

Pani Elżbieta Wawrzyszuk

Woźna

 

Projekt i wykonanie: Maciej Krupa