Misja Przedszkola

  • Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich potencjalnych możliwości,

  • Wychowujemy w duchu miłości do Boga, bliżnich i ojczyzny,

  • Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

  • Zapewniamy bezpieczeństwo i wspomagamy w rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  • Uczymy wrażliwości na potrzeby innych i gotowości do niesienia pomocy,

  • Pomagamy wszystkim dzieciom w pełnym rozwoju ich zainteresowań i talentów,

  • Wychowujemy w duchu poszanowania przyrody i troski o najbliższe środowisko.

Projekt i wykonanie: Maciej Krupa