Oferta przedszkola i organizacja dnia

OFERTA PRZEDSZKOLA

DLA DZIECI

 • zajęcia dydaktyczne prowadzone metodami aktywizującymi
 • zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętu rekreacyjnego na placu zabaw
 • język angielski
 • katecheza
 • zajęcia z piłką "Przedszkoliada"
 • rytmika
 • taniec
 • zajęcia z logopedą
 • kołko plastyczne "Mali Artyści" (dzieci z najstarszej grupy wiekowej)
 • warsztaty z cyklu "Akademia Młodego Naukowca"
 • raz w miesiącu Msza Św. w przedszkolu
 • dla dzieci niepełnosprawnych - zajęcia ze specjalistami: z psychologiem, pedagogiem specjalnym, neurologopedą, rehabilitantem, zajęcia arteterapii
 • zajęcia w sali doświadczania świata
 • przedszkole posiada własną kuchnię:)

Zajęcia dodatkowe są opłacane przez rodziców.

DLA RODZICÓW

 • konsultacje ze specjalistami
 • warsztaty
 • zajęcia otwarte
 • spotkania formacyjne dla ojców
 • Teatr Rodzice - Dzieciom
 • wspólne świętowanie uroczystości wg kalendarza
 • raz w miesiącu Msza św. w przedszkolu

W przedszkolu są trzy grupy. Grupy liczą 20 dzieci (jeśli są to grupy integracyjne, przy czym uczęszcza do nich od 3- 5 dzieci niepełnosprawnych). Jeśli nie jest to grupa integracyjna - uczęszcza do niej 25 dzieci.
Obecnie trzy grupy są grupami integracyjnymi.

 

ORGANIZACJA DNIA

Przedszkole czynne od 6.30 do 16.30


6.30 – 8.15      schodzenie się dzieci;
8.30 – 9.00      śniadanie;
11.30                  obiad;
12.30 – 13.45   odpoczynek;

14.30            podwieczorek           

co najmniej 1/5 czasu – zabawa dzieci (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela);

co najmniej 1/5 czasu a w przypadku dzieci młodszych 1/4 czasu – zajęcia na świeżym powietrzu (dzieci spędzają ten czas w ogrodzie przedszkolnym, parku, na spacerze itp., organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze itd.);

co najmniej 1/5 czasu a w przypadku młodszych dzieci nie więcej niż 1/5 czasu – zajęcia dydaktyczne (zintegrowana działalność edukacyjna, różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego);

pozostały czas  – przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:

 • dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (w tej puli czasu mieszczą się czynnosci opiekuńcze, samooobsługowe, organizacyjne),
 • pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • zajęc rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych;

 16.30            rozchodzenie się dzieci

Projekt i wykonanie: Maciej Krupa